Educatori
Nr. Nume si Prenume Functia/Studii Grad didactic
1 Iordache Gigea
Educator
I
2 Stanica Lucica
Educator
I

Lista tuturor functiilor din Scoala Gimnaziala Comuna Brazi in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 01.09.2017