Restrangere activitate
Incepand cu 1 septembrie 2009, Gradinita si Scoala cu cls I-IV Stejaru intra in restrangere de activitate, copiii care invata in aceste institutii urmand a fi inscrisi la Scoala cu cls I-VIII "Antonie Voda", Popesti, respectiv Gradinita cu Program Normal Popesti